Categorie: ALS

Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS)

Man herstelt van ALS dankzij wietolie

Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) is een van de meest degeneratieve spierziekten die er bestaan. De meeste mensen met ALS sterven binnen drie tot vijf jaar na het begin van de symptomen. Bob Strider wil...